Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK s.r.o.